TINNITUS

Tinnitus Retraining Therapie

Tinnitus
Karen
op 12 september 2020 -- 4 min. leestijd

Tinnitus retraining therapy, ook wel afgekort tot TRT, is een therapie voor mensen met tinnitus. Het is tot stand gekomen na jarenlang onderzoek naar tinnitus vanuit de neurowetenschappen. De therapie werd ontwikkeld door prof. Jonathan Hazell en prof. Pawel Jastreboff.

Wat is dat dan?

TRT is een gewenningstherapie met als doel om je niet meer te ergeren aan de tinnitus en bijgevolg deze niet meer bewust op de voorgrond te horen. Met andere woorden: je hebt er geen last meer van. Het is niet het doel om de tinnitus genezen, zoals je wellicht weet, kan dat niet.

Het is niet het doel om de tinnitus genezen, zoals je wellicht weet, kan dat niet.

Hoe werkt het?

Je traint je het onderbewuste deel van je gehoorsysteem opnieuw, zodat de tinnitus onbewust aanvaard wordt als een natuurlijk, niet bedreigend signaal. Dankzij begeleiding leer je dat het oorsuizen geen dagen vol ergernissen met zich mee moeten brengen. Door het uitblijven van negatieve reacties zal je de tinnitus niet altijd meer waarnemen.

In een eerste fase wordt de angst rond de tinnitus en de reactie erop weggenomen, pas daarna kan je wennen aan de waarneming ervan. Je gaat de tinnitus het label "onbelangrijk" geven en er bijgevolg aan wennen. Wennen aan tinnitus wordt je dus aangeleerd. Dat geeft als resultaat dat de tinnitus steeds vaker in je onderbewuste blijft waardoor je er geen last meer van hebt en vaak ook niet meer hoort.

Een belangrijke pijler van TRT is de educatieve counseling. Dit is een moeilijk woord voor het aanleren van theorieën, inzichten en technieken waardoor je zelf aan de slag kan met je gewenning aan tinnitus. Je leert je oorsuizen en overgevoeligheid te verklaren aan de hand van het neurofysiologisch model van Jastreboff. Dat model geeft inzicht geeft in het onderliggende complexe mechanisme van tinnitus. Jouw reactie op tinnitus kan een onbewust aangeleerde beschermingsreactie zijn vanuit je hersenen. Het gevolg daarvan is dat je té alert wordt voor het tinnitusgeluid, waardoor je het steeds blijft horen. In de TRT leer je technieken om dit terug 'af te leren'.

Geluidsverrijking is een andere belangrijke pijler in de TRT. Door extra geluid aan je omgeving toe te voegen kan je er voor zorgen dat de tinnitus relatief zachter klinkt. Dit vergemakkelijkt het gewenningsproces. Hoe je dit extra geluid het beste kan integreren in je jouw omgeving leer je in de TRT.

Welke resultaten kan je verwachten?

Wat is een goed resultaat? Op lange termijn betekent dit dat je de tinnitus in het merendeel van de tijd niet meer bewust waarneemt. Wanneer je de tinnitus af en toe toch nog bewust waarneemt, heeft deze geen negatieve betekenis meer en blijft een negatieve reactie uit. De impact van tinnitus op je leven wordt drastisch verminderd.

Succes gaan we meten aan de hand van gevalideerde vragenlijsten, zo kan je de evolutie die je maakt bijhouden.

In hun boek “Tinnitus Retraining Therapy” geven Jastreboff en Hazell resultaten weer uit verschillende klinieken. Hieruit blijkt een effectiviteit van TRT van 70 – 80 %. Er werd dus bij 70 – 80 % van de mensen een significante vooruitgang geboekt op de tinnitus- en overgevoeligheidsvragenlijsten. Diverse andere onderzoeken bevestigen vergelijkbare resultaten. Dit is een enorm succes in vergelijking met andere therapieën.

Overgevoeligheid voor geluid.

De onderliggende mechanismen van overgevoeligheid voor geluid zijn nauw verwant met die van tinnitus. Dit betekent dat TRT ook succesvol kan gebruikt worden voor mensen met hyperacusis en/of misofonie. Dankzij TRT wordt jouw negatieve gevoel bij storende geluiden geneutraliseerd. Zo kan je weer normaal functioneren bij de aanwezigheid van storende geluiden, of geluid in het algemeen.

Kant-en-klaar-oplossing

Let wel, het is geen kant-en-klaar oplossing, je moet zelf nog inspanning leveren. Je krijgt informatie en tools aangereikt waar je zelf mee aan de slag kan. Dit vraagt inspanning, maar ook geduld. Je moet het vergelijken met iets opnieuw, op een andere manier, aanleren. Denk aan leren schrijven met je andere hand, dat lukt, maar niet van vandaag op morgen. Onze hersenen kunnen leren om tinnitus niet meer te horen, maar daar hebben ze oefening en tijd voor nodig.

Interesse in TRT? Neem contact op.

  • DELEN :
Wij gebruiken cookies om een optimale werking van de website te kunnen garanderen.