Fien Jonnaert

Fien Jonnaert - kinésitherapie

Het aanpakken van oorsuizen is een multidisciplinair gegeven. Heb je naast tinnitus ook last van je kaakgewricht? Deze twee klachten kunnen met elkaar in verbinding staan. Kinesitherapie, osteopathie en relaxatietherapie zijn belangrijk voor het fysieke luik. Fien is de juiste persoon om jou hiermee te helpen. Haar behandelingen hebben een grote impact op het neurologische luik. Ze helpen namelijk de overprikkelde zones te dempen. Lees meer ...


Sofie Degeest - HeSeCou

Sofie Degeest - klinische audiologie

Het gehoor is het vermogen om geluiden waar te nemen en te lokaliseren. Het gehoororgaan stelt ons in staat om geluiden te herkennen en te communiceren. Daarnaast zal ons evenwichtsorgaan informatie verzamelen over bewegingen en de positie van het lichaam ten opzichte van de zwaartekracht. Dit orgaan zorgt ervoor dat we het evenwicht kunnen bewaren terwijl we bewegen en stilstaan. Stoornissen van het gehoor- en evenwichtsorgaan kunnen leiden tot het ontstaan van gehoorverlies en evenwichtsproblemen. Wanneer er gehoorverlies optreedt kan dit leiden tot moeilijkheden bij het detecteren en lokaliseren van geluiden. Daarnaast zullen personen met gehoorverlies vaak problemen ondervinden bij het verstaan van spraak, voornamelijk in rumoerige luisteromstandigheden (bv. restaurant). Als gevolg hiervan kan gehoorverlies een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit, en meer bepaald op het vlak van sociale activiteiten, schoolse en/of professionele activiteiten, hobby’s, enz. Gehoorverlies kan zowel bij (jonge) kinderen als volwassenen optreden. Het is daarom belangrijk om uw gehoor te beschermen en regelmatig te laten controleren zodat gehoorverlies vroegtijdig gedetecteerd kan worden. HeSeCou kan je hierbij helpen!. Lees meer ...