Privacy-verklaring

Voor Audiks is de bescherming van je persoonsgegevens zeer belangrijk. Audiks, gevestigd aan Meerskant 30a te Laarne (BE), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle gegevens worden comform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als AVG of GDPR verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Audiks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hetzij via de gegevens die u zelf invult op onze website, hetzij aan de hand van vragenlijsten die in de online leeromgeving worden ingevuld ter ondersteuning en opvolging van de therapie. Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website om jouw surf- en leerervaring te kunnen optimaliseren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Audiks verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid en gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@audiks.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Audiks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de vervolgens opgesomde doeleinden. Het aanschaffen van producten en cursussen. Het betreft hier de gegevens die nodig zijn om de klantadministratie correct bij te kunnen houden en jou het betreffende product of de dienst te kunnen leveren. Marketingdoeleinden om jou op de hoogte te kunnen houden van producten en aanbiedingen. Marktonderzoek en analyse. Het optimaliseren van onze website, producten en diensten. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bewaarplicht van administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Audiks bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Audiks verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Audiks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren, hiervoor wordt een cookie van Google Analytics gebruikt. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanonimiseerd geanalyseerd en is niet te herleiden tot een individu of IP-adres. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser. Opgelet, als je geen cookies toelaat, zal de website mogelijks niet meer correct functioneren. Het is vervolgens mogelijk dat Audiks de aanlevering van diensten niet langer kan garanderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar team@audiks.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Audiks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Als gevolg van een gevraagde verwijdering, is het echter mogelijk dat Audiks de aanlevering van diensten niet langer kan garanderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Audiks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo heeft elke pagina waar je gegevens achterlaat een versleutelde HTTPS verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via team@audiks.be.

Wijzigingen

Audiks behoudt zich het recht op eender welk moment deze privacyverklaring te wijzigen, conform toepasselijke wetgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Wij gebruiken cookies om een optimale werking van de website te kunnen garanderen.