TINNITUS

Tinnitus versus Covid-19

Tinnitus
Karen
op 12 juni 2021 -- 3 min. leestijd

Iemand goed leren kennen vraagt tijd, dat geldt ook voor dat verdomde virus dat vorig jaar ongevraagd op ons pad kwam. Ik kreeg de vraag of er een link is tussen COVID-19 en tinnitus. Zoals steeds is het een genuanceerd verhaal.

In de eerste paar maanden van de pandemie kwam er al naar buiten dat er een mogelijk verband zou zijn tussen COVID-19 en gehoorverlies, tinnitus en duizeligheid. De kwaliteit van de vroege onderzoeken was laag en het ging slechts om een miniem aantal studies. Nu de pandemie al meer dan een jaar in ons midden is, zijn er meer onderzoeken gepubliceerd en kunnen onderzoekers beter inschatten hoe vaak deze symptomen voorkomen.

Volgens Engelse wetenschappers zijn ook gehoorverlies en tinnitus mogelijke symptomen van het coronavirus. Er is verder onderzoek nodig om een rechtstreeks verband aan te tonen zegt viroloog Steven Van Gucht.

Van sommige virussen, zoals mazelen, bof en meningitis weten we al dat ze gehoorproblemen kunnen veroorzaken. Maar hoe zit het met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt?

Nieuwe inzichten

Nieuw onderzoek wijst uit dat er een rechtstreeks verband zou kunnen bestaan tussen COVID-19 en audiologische problemen zoals gehoorverlies, tinnitus en duizeligheid.

Professor Munro, directeur van het Manchester Center for Audiology and Deafness, de wetenschappers van de Universiteit van Manchester en het Manchester Biomedical Research Centre hebben ongeveer 60 onderzoeken gevonden die gehoorgerelateerde problemen melden bij mensen met een bevestigde COVID-19 besmetting.

De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het zeer betrouwbare International Journal of Audiology. Het laat zien dat 7% tot 15% van de volwassenen met de diagnose COVID-19 audiologische symptomen rapporteert.

Het meest voorkomende symptoom is tinnitus bij 15% van de mensen die besmet geraakten, gevolgd door gehoorproblemen bij bijna 8% en duizeligheid bij 7%.

Als die cijfers in verder onderzoek bevestigd worden en we met zekerheid vaststellen dat 7 tot 15 procent van alle coronapatiënten aan die symptomen lijdt, moet dat heel serieus genomen worden.

Hoe komt dit?

Het is nog niet duidelijk hoe het virus deze problemen zou kunnen veroorzaken.

Eén piste is dat het virus het gehoorsysteem aanvalt en beschadigt. Een andere piste is dat de mentale en emotionele stress van de pandemie de trigger zijn.

"Er zijn sommige mensen die zeggen dat de symptomen aanhouden. Er zijn anderen die zeggen dat het een beetje tot rust lijkt te zijn gekomen, dus er zijn op dit moment veel onbekenden", zegt professor Munro.

Er is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de bevindingen van deze studie. Zo is er voor de analyse gebruik gemaakt van vragenlijsten en medische dossiers. Dit wordt als minder betrouwbaar worden beschouwd dan audiologische evaluatie en medische onderzoeken. Daarnaast is het niet altijd duidelijk is of onderzoeken enkel nieuwe of ook bestaande symptomen melden.

Verder onderzoek

De wetenschappers voeren daarom momenteel een meer gedetailleerde klinische studie uit om het langetermijneffect van COVID-19 op het audio-vestibulaire systeem te onderzoeken. Deze studie maakt de vergelijking tussen mensen die wel en niet positief testten op COVID-19. De resultaten hiervan moeten uitwijzen of en hoeveel patiënten dergelijke symptomen vertonen en wat de exacte relatie is met de COVID-19 infectie.

  • DELEN :
Wij gebruiken cookies om een optimale werking van de website te kunnen garanderen.