TINNITUS

De 4 meest voorkomende gevolgen van tinnitus

Tinnitus
Karen
op 27 september 2021 -- 3 min. leestijd

80% van de mensen die tinnitus ervaren hebben geen of weinig last van dit geluid. Bij deze mensen valt het oorsuizen vooral op wanneer het stil is, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. De overige 20% tinnituspatiënten hebben helaas wél de hele dag last van tinnitus.

Negatieve invloed op het leven

Is het tinnitusgeluid bij jou indringend en heb je er de hele dag last van? Dan kan de tinnitus een grote en negatieve invloed krijgen op jouw leven. Om minder last te hebben helpt het voor veel mensen om afleiding te vinden van hun tinnitus. Afhankelijk van hoe belastend de tinnitus is, kan dat een moeilijk proces zijn van vallen en opstaan. Wat voor de één werkt, werkt niet noodzakelijk voor een ander. Gespecialiseerde hulp, zoals de tinnitusbegeleiding van Audiks kan hierbij helpen. Ook kunnen lotgenoten ideeën aanreiken waar je zelf niet eerder aan gedacht had.

Psychologische gevolgen

Als je veel last hebt van jouw tinnitus kan dat een behoorlijke psychologische last met zich meebrengen. Vooral in de beginfase kan je je machteloos voelen. Je wil het geluid stoppen en niet meer horen maar krijgt het niet onder controle. Snel geïrriteerd zijn, concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, depressie, angst zijn bijgevolg vaak voorkomende gevolgen van tinnitus. Negatieve emoties als boosheid, woede en onmacht zorgen voor emotionele stress. Die emotionele stress verergert dan weer de last die je van tinnitus ervaart. Je komt in een vicieuze cirkel waardoor het nog moeilijker is om de tinnitus te aanvaarden of te negeren.

Invloed op je sociale leven

Tinnitus kan een storende factor zijn voor dagelijkse activiteiten. Voor sommigen wordt het zelfs vrijwel onmogelijk om nog aan het alledaagse sociale verkeer mee te doen. Sociale situaties vermijden kan isolement als gevolg hebben.

Communicatie met anderen is van levensbelang. Toen we nog als oermens leefden waren we als individu kansloos tegen wilde dieren of vijanden. Vandaar dat onze hersenen nog steeds zo geprogrammeerd zijn dat we altijd bij een groep willen horen. Je moet het gevoel hebben dat je hulp krijgt als het niet goed gaat. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom mensen gevoelig zijn voor buitensluiting.

Omdat sociale situaties zó belangrijk zijn voor ons als mens zijn de gevolgen van sociale isolatie dan ook niet min.

Onzichtbaar leed

Tinnitus kan je niet zien, het is een onzichtbare kwelling. Voor mensen zonder oorsuizen is het dan ook moeilijk om zich voor te stellen wat het is om continu dat vervelende geluid te horen. Onbegrip van je omgeving kan tot spanningen en conflicten leiden. Dat kan er op zijn beurt weer voor zorgen dat de tinnitus zich harder manifesteert. In zo'n situaties kan je je dan ook eenzaam voelen, ookal ben je omgeven door familie en vrienden.

Hoe kun je aan je omgeving vertellen dat je bijna gek wordt van al dat geluid in je hoofd?

  • Laten horen wat jij hele dagen hoort kan al inzicht bieden voor hen.
  • Laat familieleden boeken lezen die geschreven zijn door lotgenoten.
  • Neem familie en vrienden mee naar een voorlichtingsavond.
  • DELEN :
Wij gebruiken cookies om een optimale werking van de website te kunnen garanderen.